OM FÖRENINGEN

Teaterföreningen Sveamatea grundades 1979 och har under sina många år som Svedalas Amatörteaterförening hunnit med en hel del. Allt från stora musikaler som “1811 Slaget vid Klågerup” till mindre teaterföreställningar som till exempel “Flickan med svavelstickorna”. Det har även satts upp andra olika teaterstilar som till exempel farser, lustspel, drama, revy, kriminaldraman och barnteater.

I nuläget har föreningen teatergrupper som tränar regelbundet en gång i veckan varje höst och vårtermin. En barngrupp yngre för åldrarna 7 - 9 år, två barngrupper äldre för åldrarna 10 – 13, två ungdomsgrupper för åldrarna 14 - 18 år samt en vuxengrupp. Sveamatea är en ideell förening med ett hundratjugotal medlemmar. De flesta i föreningen är amatörskådespelare men det finns även fantastiskt duktiga regissörer, koreografer, musiker, tekniker och många fler som har genomgått utbildningar som ATR har anordnat som smink, scenografi, scenframställning, ljud och ljus för att bara nämna några.

År 2008 fick vår konstnärlige ledare och ordförande Mikael Jörgensen, Svedala Kommuns kulturpris delad med Bara Scengångares f.d ordförande Herman Arndt. Mikaels Jörgensens motivering löd: “Med fast hand, stort engagemang och fingertoppskänsla, driver Mikael Jörgensen teaterföreningen Sveamatea, mot ständigt nya upplevelser för både medlemmar och publik.”

Året 2016 fick Sveamatea äran att ta emot Svedala Kommuns kulturpris för sin barn- och ungdomsverksamhet. Motiveringen löd: “Sveamatea är en kulturell förening med en stor barn- och ungdomsverksamhet där barn och unga får den fantastiska möjligheten att ställa sig på scenen och känna Kulturhuset Flammans rampljus under mycket lek och stor glädje”.

År 2023 var det dags för eldsjälen Liam Strömstedt att mottaga Svedala kommuns kulturpris. Liam är en nyckelperson som starkt bidragit till Sveamateas utveckling. Han leder flera teatergrupper, sitter i styrelsen och studerar teater.